دسته‌بندی نشده

آموزش آردوینو – قسمت سوم – کار با ماژول سروو موتور

آموزش آردوینو و سروو موتور در الکسازشاپ

در این قسمت از سری آموزش آردوینو در الکسازشاپ، کار و نحوه راه اندازی ماژول SG90 را تجربه خواهیم کرد. این ماژول از سری ماژولهای سروو موتور خواهد بود و اصلی ترین کاربرد آنها مدیریت قدرت و بازه‌ حرکتی موتور است. سروو موتور کاربرد بسیار زیادی در ساخت بازوهای کنترلی دارد که به عنوان مفصل در این نوع ربات ها عمل میکنند.

مدار سروو موتور و آردوینو

مدار سروو موتور و آردوینو

 

 

#include <Servo.h>

int pos;
int distanceCM;
Servo servo_5;
void setup()
{
 
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);

}
long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin)
{
 pinMode(triggerPin, OUTPUT); // Clear the trigger
 digitalWrite(triggerPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 
 digitalWrite(triggerPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(triggerPin, LOW);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 return pulseIn(echoPin, HIGH);
}


void loop()
{
  distanceCM = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);

 if (distanceCM > 10) {
  servo_5.attach(5);
  digitalWrite(8,5);
  digitalWrite(7,0);
  for (pos=0 ; pos <= 180; pos += 1) {
  servo_5.write(pos);
  delay(15);
  distanceCM = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);
  if(distanceCM < 10){
   servo_5.detach();
   digitalWrite(8,0);
  digitalWrite(7,5);
  }
  else{
   servo_5.attach(5);
   digitalWrite(8,5);
  digitalWrite(7,0);
  }
  }
  for (pos=180 ; pos >= 0; pos -= 1) {
  servo_5.write(pos);
  delay(15);
  distanceCM = 0.01723 * readUltrasonicDistance(3, 4);
  if(distanceCM < 10){
   servo_5.detach();
   digitalWrite(8,0);
  digitalWrite(7,5);
  
  }
  else{
   servo_5.attach(5);
   digitalWrite(8,5);
  digitalWrite(7,0);
  }
 }
 }
 else {
  servo_5.attach(5);
  digitalWrite(8,0);
  digitalWrite(7,5);
 }
}

 

 


جلسه‌ی بعدی آموزش

جلسه‌ی بعدی کار با ماژول L298 یا ماژول موتور درایور را با هم تجربه خواهیم کرد. اگر چند جلسه‌ی قبلی را دنبال کرده باشید، موضوع و عملکرد رباتی که در این چند جلسه در حال ساخته شدن است که میتوانید پیدا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *