بسته های آموزشی الکترونیک الکساز سطح یک

آموزش الکترونیک با بسته های عملی و جذاب مجموعه الکساز

در این بسته های آموزشی ، الکترونیک را قدم به قدم و ترم به ترم یاد خواهید گرفت ، این بسته ها در سطوح مختلف و هر سطح در ترم های مختلف دسته بندی شده اند . این بسته ها برای سنین 6 سال به بالا مناسب می باشد.

این دسته از پک ها که در حال مشاهده آن است محصولات الکترونیک سطح 1 الکساز هستند که در ترم های مختلف طراحی و تولید شده اند .