کیت آموزشی رباتیک

کیت های رباتیک با توجه به سطح و کاربردشان به دسته‌های مختلفی تقسیم میشوند. الکسازشاپ با توجه به اینکه علاوه بر حوزه رباتیک و الکترونیک، نیم نگاهی هم به حوزه سرگرمی و اسباب بازی دارد، سعی کرده تا کیت های رباتیک خود را در سطوح و سنین پایین عرضه کند. این کیت ها علاوه بر آموزش رباتیک رویکرد بالا بردن سطح خلاقیت کاربر را هم مد نظر قرار داده است.

با توجه به کیفیت قطعات موجود در کیت های رباتیک، کیت های آموزش رباتیک طوری تهیه و عرضه شدند که هم موسسات، هم خانواده ‌ها به صورت تکی یا عمده توانایی استفاده از این کیت ها را داشته باشند.

علاوه بر آن چند کیت جامع در حوزه رباتیک و الکترونیک در دست تولید و تهیه است که با توجه به نحوه تحقیق و ارائه آن، در نوع خود بینظیر به شمار میروند.

هرکدام از این کیت ها دارای وسایل گوناگون میباشد که با تعداد مختلف با هم ترکیب میشوند. با توجه به تنوع موجود در این کیت ها، شما میتوانید با توجه به نیاز خود کیت آموزشی مورد نظر خود را به راحتی تهیه کنید.

کیت های آموزشی رباتیک الکسازشاپ به دو دسته تقسیم می شوند ، دسته اول کیت های رباتیک که سطح به سطح و هر سطح نیز دارای ترم های مختلف ، طراحی شده اند و مناسب افرادی است که میخواهند قدم به قدم رباتیک را فرا بگیرند. این دسته از کیت ها توسط مجموعه الکساز طراحی و تولید شده است.

دسته دوم از کیت های آموزشی، کیت های آموزشی رباتیک متفرقه می باشد. این کیت ها، هر یک اهداف خاصی را دنبال میکنند که در توضیحات هر کدام درج شده است. این کیت ها هیچ گونه وابستگی به کیت های دیگر ندارند.