بسته های آموزشی سطح 3 رباتیک

در این دسته از محصولات شما میتوانید انواع پک رباتیک را مشاهده نمایید . اهداف آموزشی این محصولات عبارتند از 1. آشنایی با روند هوشمند سازی ربات ها با استفاده از برنامه نویسی های مقدماتی و ابتدایی 2.آشنایی با آردوینو و سایر ماژول ها و شیلدهای مرتبط با رباتیک و کاربرد آنها

پک های رباتیک سطح 3 ویژه سنین بالای 12 سال میباشد اما در توضیحات هر محصول از این دسته سن مناسب برای استفاده از محصول درج شده است .