انواع درایور موتور

یکی از ماژول‌های پرکاربرد انواع درایور موتور میباشد. کار این درایورها کنترل موتورهای متصل به ربات است. درایورها اطلات را از میکروکنتلر و یا کنترل کننده دریافت کرده و میزان ولتاژ و آمپر موردنیاز را تامین میکنند . این قطعات معمولا بین مننابع تغذیه ، میکروکنترل و موتورها به عنوان ماژول واسطه به کار رفته و کار ما را برای کنترل ربات بسیار راحت میکند.

درایورها انواع مختلفی دارند و هرکدام بازه‌ی ولتاژ خاصی دارند. برای کنترل موتوری با ولتاژ 10v موتوردرایوری لازم است که ولتاژش 10v یا بیشتر باشد. اگر ولتاژ موتور درایور کمتر از ولتاژ موتور باشد احتمالا موتور درایور میسوزد.