سنسورها

سنسورها ، همان حسگرهایی هستند که میتوانند کمیت‌هایی مانند گرما، نور، رطوبت و… را به کمیت‌های آنالوگ و یا دیجیتال تبدیل کنند. از سنسورها میتوان در انواع ربات، انواع کنترل‌کننده‌ها و … غیره استفاده کرد. احتمالا شما با چند سنسوری که در تلفن همراه شما به کار رفته است آشنا شده‌اید؛ سنسورهایی مانند سنسور حرکتی یا سنسور گرما سنج.