فنرهای مخروطی

تقریبا در هر وسیله و سازه‌ی مکانیکی وجود فنر از الزامات است. از ریزترین فنرها که در ساعت‌ها و وسیله‌های مشابه کاربرد دارند تا عظیم‌ترین فنرها که در ماشین‌های غول پیکر استفاده شده اند. اغلب کاربرد فنر در صنایع به دلیل تغییرات در طول این عنصر است. برای مثال در خودروها این تغییرات طول در کمک فنرها باعث میشود که از ضربات چرخ به بدنه خودرو و اتاقک در حین حرکت خودرو جلوگیری کند.
همپچنین فنر به دلیل خاصیت ارتجاعی میتواند در ذخیره انرژی مکانیکی به صورت لحظه‌ای کاربرد داشته باشد. ساده‌ترین مثال این کاربرد را در صنعت اسباب بازی و سرگرمی ها میتوانیم جستجو کنیم. بنا به کاربرد و صنعت مورد استفاده از فنر، دسته و انواع مختلف فنر تولید و دردسترس قرار گرفته است.

فنرهای مخروطی در واقع همان فنرهای فشاری هستند با این تفاوت که قطر دو سر فنر هم اندازه نیستند. به سبب همین اختلاف است که باید در مشخصات این نوع فنرها از قطر بزرگ و قطر کوچک استفاده کنیم.
کاربرد متفاوت آنها باعث شده برای این نوع فنر دسته بندی جداگانه ای در نظر گرفته شود. اگر چه که عموما با نام فنرهای فشاری مخروطی نیز در بازار شناخته میشوند.