‎‌چرخ‌های آموزشی

چرخ یکی اصلی‌ترین ملزومات رباتیک میباشد که در دنیای رباتیک مورد استفاده قرار میگیرد. چرخ وظیفه حرکت ربات را بر عهده دارد و این بدن معناست که اگر در انتخاب چرخ ربات دقت به خرج دهیم قطعا نتیجه خوبی در حرکت آن به دست خواهیم آورد.چرخ های آموزشی رباتیک آن دسته از چرخ هایی میباشد که میتوان آنها را در بسته های آموزشی رباتیک به کار گرفت.

 

در این دسته از قطعات رباتیک بهترین چرخ های آموزش را خواهید یافت.