شاسی‌های رباتیک

 شاسی‌های رباتیک پایه و تکیه گاه اصلی تمام اجزای یک ربات هستند. شاسی‌ها به بخش‌های مختلفی تقسیم میشوند که از آن جمله میتوان به شاسی‌های آموزشی، شاسی‌های خام و شاسی‌های تکمیل‌شده اشاره کرد. جنس شاسی های گوناگون با یکدیگر متفاوت است. شاسی‌های فلزی، شاسی‌های پلاستیکی، و شاسی‌های پلکسی همگی شاسی‌هایی هستند که هرکدام ویژگی و کاربرد مخصوص به خود را دارد.

انتخاب یک شاسی خوب و باکیفیت به قدری مهم است که ممکن سرنوشت یک مسابقه‌ی رباتیک را تعیین کند و یا تغییر دهد. بنابراین بهتر است در انتخاب شاسی به قدر مناسب دقت به خرج دهیم.