شاسی‌های حرفه‌ای و مسابقه‌ای

یکی از مهم‌ترین قطعات ربات، شاسی‌های رباتیک است. شاسی‌ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آن‌ها دارای ویژگی‌ها و خصوصیات مربوط به خودش است. یکی از دسته‌های موجود در بین انواع شاسی ربات ، دسته‌ی شاسی‌ حرفه‌ای و مسابقه‌ای است. شما با استفاده از این دسته از شاسی ها میتوانید رباتهای بسیار جذاب و خارقالعاده ای بسازید. طوری که تحسین و تشویق دیگران را برمی انگیزید. طراحی این شاسی ها به گونه ای ایست که معمولا قابلیت اتصال به قطعات مختلفی را دارا هستند. مانند آردوینو و … .  شما میتوانید هر کدام از این شاسی‌ها را از فروشگاه الکسازشاپ تهیه کنید.