کیت آموزشی الکترونیک

کیت الکترونیک شامل چه نوع بسته هایی است؟

این دسته از محصولات شامل کیت های آموزشی الکترونیک مقدماتی و پیشرفته از سنین 5 سال تا 20 سال می باشد. این کیت ها در مدل های مختلف، شامل کیت مونتاژ شده، کیت مونتاژ نشده و اتصال مقدماتی بردبوردی می باشد. این کیت ها شامل انواع کیت الکترونیک کودکان ( کیت سرگرمی و آموزشی و ..) می باشد. این کیت ها شامل دو دسته هستند، دسته اول آموزش الکترونیک سطح به سطح و هر سطح دارای ترم های مختلف می باشد که توسط مجموعه الکساز طراحی و ارائه شده است. دسته دوم شامل کیت های متفرقه الکترونیک می باشد. در این دسته از محصولات هر بسته هدف خاصی را دنبال می کند و هیچ وابستگی به بسته دیگر ندارد.