پک آموزشی الکترونیک

پک آموزشی الکترونیک شامل چه نوع بسته هایی است؟

این دسته از محصولات شامل بسته ها و پک های مقدماتی از سنین 5 سال تا 20 سال می باشد. این بسته ها در مدل های مختلف، شامل پک مونتاژ شده، پک مونتاژ نشده و اتصال مقدماتی بردبوردی می باشد. این بسته ها شامل انواع کیت الکترونیک کودکان ( کیت سرگرمی و آموزشی و ..) می باشد. این بسته های شامل دو دسته هستند، دسته اول آموزش الکترونیک سطح به سطح و هر سطح دارای ترم های مختلف می باشد که توسط مجموعه الکساز طراحی و ارائه شده است. دسته دوم شامل بسته های متفرقه الکترونیک می باشد. در این دسته از محصولات هر بسته هدف خاصی را دنبال می کند و هیچ وابستگی به بسته دیگر ندارد.