در حال نمایش یک نتیجه

بلندگو واسپیکر

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگوواسپیکر رای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود. بلندگو بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است.