قطعات و تجهیزات مکانیک

همانطور که مطلعید علم رباتیک، مخلوطی از علم مکانیک به همراه الکترونیک است. به همین علت در کلاسهای آموزش رباتیک استاندارد سعی شده تا علم الکترونیک را به همراه قطعات و تجهیزات مکانیک (به صورت ساده و ابتدایی) تدریس کنند. بنابراین میتوان گفت که بخش عظیمی از رباتیک توسط مکانیک پوشیده شده است. از نمونه‌های ساده‌ی این قطعات میتوان به انواع المان‌های رباتیک اشاره کرد که در فروشگاه الکسازشاپ موجود است.

قطعات و تجهیزات مکانیک عبارتند از قطعاتی که میتوان با استفاده از آنها بدنه‌ی ربات را ساخت و یا تقویت کرد. برای مثال میتوان از انواع فنر ، برای جلوگیری از ضربه‌دیدن ربات استفاده کرد.