قطعات و تجهیزات الکترونیک

قطعات الکترونیک عبارت است از مجموعه قطعاتی که از آنها در طراحی و یا ساخت یک مدار الکترونیکی استفاده میکنند.

همانطور که میدانید الکترونیک ( علم الکترونیک ) به بررسی عبور جریان الکتریسیته از انواع اجسام رسانا یا نیمه رسانا میپردازد و با استفاده از قوانین آن به ساخت انواع وسایل و تجهیزات الکترونیکی میپردازد. برای این کار از انواع وسایل الکترونیکی مانند برد بورد، سیم ، ماژول‌ها و انواع بوردهای الکتریکی بهره میگیرد.