کنترل های رباتیک

منظور از بردهای کنترلی آموزشی ربات، دسته کنترلهای مختلفی هستند که از آنها برای کنترل ربات استفاده میشود. این دسته کنترل ها شامل دسته کنترلهای بی‌سیم و با سیم میشوند.

در فروشگاه الکسازشاپ بردهای کنترلی متنوعی وجود دارند که شما با توجه به نیاز خود میتوانید اقدام به تهیه‌ی آنها کنید.