ابزار و لوازم جانبی

ابزار آلات و لوازم جانبی حوزه رباتیک و الکترونیک، ابزارهایی هستند که به نحوی پیشنهاد کار با قطعات و تجهیزات رباتیک و الکترونیک هستند. وسایلی مانند پیچ‌گوشتی، پیچ،مهره، سیم‌ لخت کن و … در این دسته قرار میگیرند.

ابزار آلات شباهت زیادی به عوامل پشت صحنه در ساخت یک فیلم یا برنامه‌ی تلویزیونی دارند. هنگام پخش یک برنامه‌ی تلویزیونی هیچ کدام از بینندگان عوامل پشت صحنه را نمیبینند و در واقع حضورشان احساس نمیشود، این در حالی است که همه میدانیم بدون حضور آنها ساخت برنامه عملا غیرممکن است. هر مخترع یا سازنده‌ای  نیز اگر فاقد ابزارهای مناسب باشد ساخت هر وسیله‌ای غیر ممکن است.