ماژول‌ ها

ماژول‌ ها از ادوات الکتریکی مختلفی تشکیل شده است و کاربرد‌های مختلفی دارند و با توجه به کاربردشان در دسته بندی‌های گوناگون قرار میگیرند. برای نمونه میتوان به ماژول بلوتوث، ماژول درایور موتور و ماژول آلتراسونیک اشاره کرد.