مکانیزم‌های رباتیک

مکانیزم‌های رباتیک قطعاتی هستند که برای انجام کار خاصی به کار میروند. به عنوان مثال میتوان به انواع شوتر اشاره کرد که برای شوت زدن به کار میرود و یا موتور های خاموش کننده آتش که برای ربات آتش نشان کاربرد دارد. طراحی مکانیزم های مختلف با هم تفاوت دارند. برخی از طراحی پیچیده ای برخوردارند در حالی که برخی دیگر طراحی ساده‌ای دارند.

مکانیزم های ربات زیر مجموعه‌ی قطعات قرار میگیرند. شما میتوانید با توجه به کارایی که از ربات انتظار دارید انواع مکانیزم‌ها را انتخاب نموده و با توجه به نیاز خود اقدام به خرید آن از فروشگاه الکساز نمایید.