فنرهای شاخکی

فنر یکی از اولین و ساده‌ترین وسایل مکانیکی است که از گذشته تا اکنون برای ذخیره‌ی انرژی از آن استفاده میکنند. فنر وسیله‌ای است که با اعمال فشار جمع یا باز میشود و بعد از آن بلافاصله به حالت عادی برمیگردد. بنابراین میتوان به فنرهای شاخکی نیرو وارد کرد و بعد از باز شدن یا بسته‌شدن دوباره فنر، از آن انرژی گرفت. به این انرژی که در فنر ذخیره میشود، انرژی کشسانی میگویند.
انواع فنر
فنرها به انواع مختلفی تقسیم میشوند که از مهم‌ترین و پرکاربردترین آنها میتوان به دو دسته‌ی فشاری و کششی اشاره کرد. سایر انواع فنر معمولا از این دو دسته به وجود می‌آیند که از مهم ترین آنها میتوان به فنرهای شاخکی اشاره کرد. در ادامه به توضیح فنرهای‌شاخکی میپردازیم.
فنرهای شاخکی
یکی از دسته‌های پرکاربرد فنرها، انواع فنرهای‌شاخکی میباشند. در دو طرف این فنرها دو شاخک وجود دارد. با اعمال نیرو میتوان شاخک ها را به هم نزدیک کرد و بعد از برداشته شدن نیرو به حالت عادی باز میگردند. این فنرها در وسایل گوناگون مانند گل سر کاربرد دارند.